Geachte bezoeker,

Wij waarderen het dat u interesse heeft in onze activiteiten en de tijd neemt voor het lezen van de informatie.
De Binnenmilieuspecialisten helpen als MVO organisatie onze klanten om integraal gezonde woon- en werkomgevingen te realiseren voor meer vitaliteit, betere prestaties en preventie. Dit op basis van een goed binnenmilieu dat bij voorkeur voldoet aan bouw-biologische richtwaarden.

De activiteiten van de deelnemende specialisten zijn o.a. metingen, advies, opleiding en training:

Raymond Lescrauwaet - Naarden (meettechnicus licht, lucht, straling, akoestiek, water)
Website Presentatie

Frans de Wolff - Utrecht (senior meettechnicus akoestiek)
Website Presentatie

Jan Meutzner - Woerden (senior meettechnicus licht)
Website Presentatie

Frans Rasenberg - Schiedam (senior meettechnicus lucht, wetenschapper binnenmilieu)
Website

Govert de With - Arnhem (extern adviseur radioactieve straling, wetenschapper)
Website Presentatie

Michiel Haas - Bussum (extern adviseur EMV en bouwbiologie, wetenschapper, verricht geen metingen)
Website Presentatie

Tevens worden De Nationale Binnenmilieudagen georganiseerd.Kijk gerust verder op deze website in aanbouw en neem voor meer informatie contact met ons op!

Graag verwijzen wij u ook naar onze websites www.dewoonbioloog.nl / www.dewerkbioloog.nl.

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

De Binnenmilieuspecialisten - Raymond Lescrauwaet


V R A G E N

Vragen over kunstlicht - daglicht

Hoe belangrijk is goede verlichting in het binnenmilieu?
Hoe beïnvloedt licht mijn bioritme?
Laat daglicht de mens beter presteren dan kunstmatig licht?
Waarom is daglicht zo belangrijk?
Hoe ontstaan gezondheidsklachten door onvoldoende licht?
Kun je vermoeid raken door kunstlicht?
Heeft kunstlicht negatieve invloed op de mens?
Hoe beïnvloedt licht mijn leerprestaties?
Zorgt dynamisch licht voor een betere levenskwaliteit?
Wanneer spreek je van voldoende licht binnen?
Wanneer spreek je van lichthinder?
Wat zijn de juiste lichtcondities?
Ben ik overgevoelig voor licht?
Beïnvloed schermgebruik mijn slaapritme?
Hoe weet ik wanneer er op de juiste manier verlicht is?
Verhoogt dynamische verlichting de kwaliteit van het werken?
Verlicht ik mijn werkplek op de juiste manier?
Wanneer spreek je van een goed verlichte werkplek?

Vragen over binnenlucht - ventilatie

Vormen bacteriën in de lucht een gevaar voor de gezondheid?
Hoe kan binnenlucht het best gereinigd worden?
Hoe raakt lucht in het binnenmilieu vervuild?
Hoe merk ik dat de lucht in het binnenklimaat slecht is?
Wanneer spreek je van verontreinigde binnenlucht?
Wanneer is er sprake van een gezond binnenklimaat?
Wat is gezonde binnenlucht?
Hoe kan ik de binnenluchtkwaliteit verbeteren?
Is CO2 in het binnenklimaat gevaarlijk?
Hoe verminder ik fijnstof in huis?
Wat zijn de gezondheidseffecten van teveel fijnstof in het binnenmilieu?
Hoe voorkom ik een slechte luchtkwaliteit binnenshuis?
Welke klachten kan je krijgen door vervuilde lucht?
Wanneer spreek je van frisse lucht?
Wat zijn de gevolgen van te lage luchtvochtigheid?
Wanneer is de luchtkwaliteit onvoldoende in huis?
Hoe wordt luchtkwaliteit bepaald?
Hoe kan ik de luchtvochtigheid op pijl houden?
Hoe voorkom ik luchtverontreiniging in het binnenmilieu?
Ventileer ik mijn huis voldoende?
Is natuurlijke ventilatie noodzakelijk?
Hoe vindt ik de juiste ventilatiecapiciteit?
Wanneer is een werkplek ongezond?

Vragen over elektromagnetische straling - radioactieve straling

Is 5G schadelijk?
Hoe schadelijk is 5G voor mijn gezondheid?
Allergie door straling?
Geven elektrische apparaten gevaarlijke straling af?
Hoe schadelijk is straling in het binnenmilieu?
Wat zijn de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden?
Is de DECT telefoon een ziekmaker?
Hoe gevaarlijk zijn DECT toestellen?
Wat zijn de mogelijke biologische effecten van elektromagnetische straling?
Heb ik EHS?
Heeft electrosmog negatieve gevolgen voor mijn gezondheid?
Zijn elektromagnetische velden gevaarlijk voor mijn gezondheid?
Hoe gevaarlijk zijn elektromagnetische velden?
Ondervind ik elektrostress?
Heb ik last van elektromagnetische stress?
Veroorzaakt straling gezondheidsklachten?
Hoofdpijn door straling?
Hoogfrequente elektronica slecht voor de gezondheid?
Is het slecht voor mijn gezondheid om dichtbij hoogspanningskabels te wonen?
Meer kans op leukemie door hoogspanningskabels?
Is het gevaarlijk om dichtbij een hoogspanningsmast te wonen?
Kun je kanker krijgen van elektromagnetische straling?
Vergroot straling de kans op kanker?
Is het verstandig om dichtbij een meterkast te slapen?
Hoeveel microtesla is de blootstellingslimiet van straling?
Wat is de norm voor blootstelling aan elektromagnetische straling
Slaapproblemen door elektrische straling?
Wat zijn de symptomen bij stralingsziekte?
Veroorzaakt straling van mijn smartphone slaapproblemen?
Straling van smartphone schadelijk?
Welke stralingsbronnen zijn er in huis?
Ben ik stralingsgevoelig?
Wat zijn de klachten van stralingsgevoeligheid?
Meest voorkomende stralingsbron binnenshuis?
Wat zijn de schadelijke effecten door UMTS straling?
Zendmasten schadelijk voor gezondheid?
Hoe voorkom ik netvervuiling?

Vragen over akoestiek - geluid

Wanneer spreek je van een goede akoestiek?
Wat zijn de risico's van een slechte akoestiek op kantoor?
Hoe kan de productiviteit worden verhoogd door een betere akoestiek?
Wat voor invloed heeft akoestiek op het binnenmilieu?
Hoe verminder ik concentratieverlies door geluidoverlast?
Hoe kan het concentratievermogen worden verhoogd door een juiste akoestiek?
Heeft geluid effect op mijn gezondheid?
Wanneer spreek je van geluidsgevoeigheid?
Wat zijn de juiste geluidsabsorberende materialen?
Hoe weet ik of galm in mijn kamer storend is?
Wat voor geluidsbelasting kan ik binnenshuis ervaren?
Hoe verbeter ik de geluidsisolatie in mijn woning?
Wanneer is geluid onveilig?
Hoe kan nagalmtijd worden verminderd?
Hoe te voorkomen dat omgevingsgeluid overstemt?
Hoe verhoog ik de spraakverstaanbaarheid binnen?

Vragen over water

Hoe is biofilm te voorkomen in leidingen?
Hoe te voorkomen dat drupperlaars verstopt raken?
Wat is bepalend voor de kwaliteit van het drinkwater?
Hoe beïnvloedt EMV het water?
Wat zijn de voordelen van gevitaliseerd water?
Hoe verbeter ik de kwaliteit van irrigatiewater?
Hoe reduceer ik kalkaanslag in waterleidingen?
Is het verstandig om kraanwater thuis te filteren?
Is vitaal water gezonder dan leidingwater?
Wat zijn de lichamelijke voordelen van vitaal water drinken?
Hoe verbeter ik de vitaliteit van mijn productie?
Hoe worden waterclusters verbroken?
Is een waterontharder nuttig?
Wat wordt er bedoelt met een fijnere waterstructuur?
Hoe veranderd een EMV watertechnologie de waterstructuur?


Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten - Gouda

De Binnenmilieuspecialisten is een gezamenlijke handelsnaam die gebruikt wordt door zelfstandige specialisten

Graaf Florislaan 40 - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum

info@ debinnenmilieuspecialisten.nl - 035-8872683

DeBinnenmilieuspecialisten.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV